Declaren a les abelles com l'ésser viu més important de l'planeta

L'Institut Earth Wathch va declarar a les abelles com l'espècie més valuosa de l'món en l'últim debat de la Societat Geogràfica Reial de Londres valorar-ne la més extensa funció en la cadena natural que és la pol·linització sense la qual definitivament la vida al planeta seria impossible .

L'abella és l'únic insecte que proporciona aliments als éssers humans, va recordar l'institut britànic.

La biodiversitat és el procés d'interacció entre els éssers vius i el planeta, la relació entre si, i per descomptat, la resposta biològica de l'entorn cap a les espècies. En aquest procés l'abella té una funció vital ja que l'agricultura mundial depèn en un 70% d'aquests insectes, dit més clarament 70 de cada 100 productes que fem servir per alimentar depenen exclusivament de les abelles. L'equilibri s'explica per si mateix: Sense la pol·linització les plantes no podrien reproduir-se i sense plantes la fauna també desapareixeria i en conseqüència, els humans.